Beurskrach wat is de definitie & betekenis

Beurskrach is een ander woord voor beurscrisis; een ineenstorting van de koersen.