Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Beleggingslijfrente

betekenis & definitie

Bij een beleggingslijfrente wordt met het opgebouwde kapitaal beleggingseenheden aangekocht. Iemand ontvangt geen vast en gelijkblijvend bedrag als lijfrente uitkering maar een vast aantal beleggingseenheden waarvan de waarde fluctueert. De hoogte van de uitkering is dus afhankelijk van de koers van de beleggingseenheden.

Hierbij wordt uitgegaan van een verondersteld beleggingsrendement gedurende een bepaalde periode. Indien het daadwerkelijke rendement hoger is dan het veronderstelde rendement dan stijgt de uitkering en vice versa. Als iemand overweegt een beleggingslijfrente te kiezen, dan maakt diegene hierdoor kans op een hogere uitkering. Maar aan een beleggingslijfrente is wel enig risico verbonden. Hoeveel risico iemand wil lopen, bepaalt hij of zij door de product- en fondskeuze.