Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 06-10-2013

2013-10-06

Actief beheer

betekenis & definitie

Onder actief beheer wordt verstaan het beheer van effecten waarbij door het innemen van afwijkende posities ten opzichte van een benchmark getracht wordt waarde toe te voegen ten opzichte van deze benchmark. Het tegenovergestelde is passief beheer waarbij de benchmark zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd.