Actief beheer wat is de definitie & betekenis

Onder actief beheer wordt verstaan het beheer van effecten waarbij door het innemen van afwijkende posities ten opzichte van een benchmark getracht wordt waarde toe te voegen ten opzichte van deze benchmark. Het tegenovergestelde is passief beheer waarbij de benchmark zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd.

Meer weten?

Wil je meer weten over Actief beheer? Neem dan via onderstaande button contact op met Aegon.

Neem contact op