Swifterbant betekenis & definitie

De geschiedenis van het Nieuwe Land gaat veel verder terug dan de 20ste-eeuwse inpolderingen. Al 6500 jaar geleden woonden in dit gebied mensen in nederzettingen op de hoger gelegen zandruggen van een moerasgebied. Bij Swifterbant in Oostelijk Flevoland zijn zelfs de oudste skeletten van Europa gevonden (het 'skelet van Swifterbant' is te zien in het Nieuw Land Poldermuseum in Lelystad*).