Moergestel betekenis & definitie

Eigenlijk valt het keuterboerderijtje aan de Zandstraat 5 nauwelijks op. Toch staat het tussen vele beroemde monumenten in de Top 100. Het onopvallende, vrij gelegen boerderijtje ontleent zijn grote cultuurhistorische waarde onder meer aan de unieke ligging, de gaafheid en aan het feit dat het een goede indruk geeft van een vroeg-19de-eeuwse agrarische vestiging.