Koewacht betekenis & definitie

Deze grensplaats is van oudsher het centrum van de vlascultuur. Zeeuws-Vlaanderen verbouwt zestig procent van het Nederlandse vlas. Museum 't Vlasschuurken toont alles over de vlasproductie, van het zaaien tot en met het eindproduct: linnen. Ook de geschiedenis wordt uit de doeken gedaan.

Van 1 mei tot 1 oktober zijn er iedere zaterdag demonstraties vlasbewerking. Alle technieken passeren de revue, zoals repelen, brakelen en zwengelen. Natuurlijk wordt er ook vlas over de hekel (een scherpe kam) gehaald. Die handeling nestelde zich ook in onze woordenschat. Over de hekel halen betekent: iemand flink onder handen nemen of kwaad over hem of haar spreken. Adres: Eikenlaan 45.