Yankee betekenis & definitie

Yankee is de naam, waarmede in Amerika de Nieuw-Engelschen, namelijk de inwoners der zes Staten Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut en Rhode Island, en in Europa de Amerikanen in het algemeen worden bestempeld. Het woord is van onzekeren oorsprong. — Het „Yankeedoodle” was weleer het volkslied der NoordAmerikanen en begint met de woorden: „A Yankee-boy is trim and tall”. Men meent, dat het omstreeks het jaar 1750 door zekeren dr.

Sheckbury vervaardigd is, doch de melodie schijnt reeds in de dagen van Cromwell in Engeland te hebben bestaan. In den tegenwoordigen tijd echter heeft het voor: „Hail Columbia” en „Star-spangled banner” plaats gemaakt.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018