Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 03-12-2013

2013-12-03

Hoor en wederhoor

betekenis & definitie

Hoor en wederhoor is een belangrijk uitgangspunt in een gerechtelijke procedure om de partijen in het geschil de mogelijkheid te geven hun standpunt kenbaar te maken.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien partijen op een bepaald moment echter met elkaar in geschil komen, kunnen zij het geschil voorleggen aan de onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is de onafhankelijke geschillenbeslechter in dit geval de burgerlijke rechter. De uitspraak die de burgerlijke rechter doet, is bindend. Alvorens de burgerlijke rechter daadwerkelijk uitspraak doet, worden de partijen gehoord door de rechter. Dit betreft het beginsel van hoor en wederhoor, wat als belangrijk uitgangspunt in het recht kan worden aangemerkt. Het beginsel van hoor en wederhoor staat onder andere beschreven in artikel 19 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.