mijns betekenis & definitie

mijns - Persoonlijk voornaamwoord
1. (verouderd) genitief van ik en 'k
tab tab1">♢ Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heeren, noch mijns die Zijn gevangene ben; (…)

mijns - Bezittelijk voornaamwoord
1. (verouderd) genitief (m) (van) mijn
Ik ben een zoon mijns vaders.
2. (verouderd) genitief (n) (van) mijn
Dit is de regel mijns huizes.

Woordherkomst
van het Middelnederlandse woord mijns; op te vatten als mijn met het achtervoegsel -s

Gepubliceerd op 04-12-2017