Alphabet betekenis & definitie

Het A.B.C., aldus genoemd naar de beide eerste letters van 't Griekse A.B.C., ni. alpha en b├Ęta.

De laatste letter heette omega, vandaar dat Alpha en Omega beteekent: het begin en het einde ; bijv. in de Openbaring van Johannes I : 11 ; ook XXI : 6.