Amanuensis betekenis & definitie

Amanusensis noemt men den persoon, die bij het onderwijs in de natuurkunde aan universiteiten, enz. den professor helpt, handreiking doet, de werktuigen schoon- houdt, enz.

De naam bestond reeds bij de Romeinen; sedert keizer Augustus hielden voorname familie slaven, die min of meer wetenschappelijke diensten moesten verrichten, o.a. brieven schrijven, boeken afschrijven, enz. Zulk een slaaf (soms was het ook een vrije) heette men amanuensis. (Bij de Grieken waren de paedagogen (z. d. w.) eveneens slaven).