Wat is de betekenis van Alphabet?

2024-02-22
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Alphabet

Alfabet Een geordende reeks van alle symbolen, die in een taal worden gebruikt, bijvoorbeeld het Morse alfabet en de 128 ASCII tekens.

2024-02-22
Yiddish Slang

Fred Kogos (1966)

Alphabet

Alef-bais (the first two letters of the Hebrew-Yiddish alphabet).

2024-02-22
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Alphabet

alphabet, ABC; beginselen.

2024-02-22
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Alphabet

alphabet.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Alphabet

zo genoemd naar de eerste twee Griekse letters, alpha en bèta, is de reeks van lettertekens, waardoor de klanken van een taal schriftelijk worden aangeduid. De letters van het alphabet hebben een vaste, eenmaal aangenomen volgorde. Wij geven daaraan de naam van abc. De volgorde der letters van het Europese alphabet is misschien afkomstig van...

2024-02-22
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Alphabet

26 hulpmiddelen om van A tot Z te liegen.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

alphabet

o. alphabetten (Gr. alpha en bèta = de twee eerste letters v. de Gr. letterreeks: het abc ener taal): het Latijnse alphabet.

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

Alphabet

o. het a, b, c.

2024-02-22
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Alphabet

het ABC. de in vaste volgorde letters genoemd i/d Alpha en Beta (eerste letters v/h Grieksche A.)

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Alphabet

Alphabet - ( Gr. alpha, bèta zijn de namen van de eerste twee letters van de Gr. letterrij). Het a. eener taal is de in een bepaalde volgorde geplaatste serie van letters, die moeten dienen om de phonemen van die taal schriftelijk weer te geven. Het alphabetisme is de laatste trap van het schrift geweest. Eertijds was men van meening, dat wij ons a...

2024-02-22
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Alphabet

Het A.B.C., aldus genoemd naar de beide eerste letters van 't Griekse A.B.C., ni. alpha en bèta. De laatste letter heette omega, vandaar dat Alpha en Omega beteekent: het begin en het einde ; bijv. in de Openbaring van Johannes I : 11 ; ook XXI : 6.

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Alphabet

Alphabet - (saamgesteld uit a l p h a en b ê ta, de namen van de eerste twee der Grieksche letters). Het alphabet eener taal is de in een vastgestelde volgorde geplaatste reeks van letterteekens, waarvan men zich bedient om de klanken van die taalschriftelijk aan te duiden. Wat de volgorde der teekens betreft, daarin is dikwijls geen bepaald begins...

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

alphabet

alphabet - o., het ABC.

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Alphabet

(saamgesteld uit Alpha en Beta} de namen van de eerste twee der Grieksche letters). Het alphabet eener taal is de in een vastgestelde volgorde geplaatste reeks van letterteekens, waarvan zich die taal bedient om de klanken door de menschelijke spreekorganen voortgebracht, zichtbaar voor te stellen. Alle pogingen om in de volgorde van het alphabet (...

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ALPHABET

o. (-ten), gezamenlijke letterteekens eener taal, in bepaalde volgorde: het Grieksche, Latijnsche alphabet; — al de letters van het alphabet; — (fig.) een heel alphabet, eene lange lijst, reeks; — (fig.) er zijn meer medeklinkers dan klinkers in het alphabet, er zijn meer personen die met andere meepraten dan die zelfstandig oor...

2024-02-22
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Alphabet

Alphabet afkomstig van de beide eerste Grieksche letters alpha en beta, is de letterreeks eener taal, namelijk de reeks der gebruikelijke klanken en der teekens, waardoor die klanken worden uitgedrukt, in de aangenomene volgorde. Wij geven daaraan den naam van abc. De rangschikking dier klanken is in alle talen geenszins dezelf...

2024-02-22
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Alphabet

met dezen naam, ontleend aan de twee eerste letters van het grieksche abc, Alpha en Bèta, bedoelt men al de letters in hare gewone volgorde. Die volgorde, zooals die met eenige afwijkingen in alle europesche talen wordt aangetroffen, is aldus overgenomen uit het Grieksch, waarin zij behoudens ettelijke wijzigingen dus was overgenomen van de...

2024-02-22
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Alphabet

Alphabet, o. gmv. letterlijst, volgorde der letters van het ABC. *-ISCH, bn. naar volgorde der letters.