Fort Knodsenburg betekenis & definitie

Fort Knodsenburg is een fort op het eiland Veur-Lent in de gemeente Nijmegen. Fort Knodsenburg is een reconstructie van het oude Fort Knodsenburg wat in gebruik was in de 16e eeuw in de oorlog tegen Spanje.

Fort Knodsenburg was in de 16e eeuw een fort in Lent aan de noordkant van de stad Nijmegen. Het fort werd in 1585 gebruikt om de Spanjaarden, die op dat moment Nijmegen in handen hadden, te belegeren. De Spanjaarden wisten in eerste instantie Fort Knodsenburg over te nemen en te gebruiken als strategisch verdedigingspunt. In 1590 kwam het fort weer in handen van de Nederlandse opstandelingen, die het onder leiding van Maurits van Oranje uitbreidden. Aan het eind van de 17e eeuw kwam Fort Knodsenburg in handen van de Fransen en werd het gebruikt om Nijmegen te belegeren. In deze periode werd tevens een stervormige singel gebouwd rondom het fort, zodat het fort nog beter kon worden verdedigd. In de jaren die volgde raakt het fort echter steeds meer in verval.

In 2014 werd de stervormige singel van het oude Fort Knodsenburg door opgravingen gevonden. Verdere opgravingen leidden tot meerdere archeologische vondsten, zoals delen van een ophaalbrug en kanonlopen. In 2016 is Fort Knodsenburg gereconstrueerd op het eiland ten noorden van Nijmegen genaamd Veur-Lent. Het gereconstrueerde fort is voor iedereen toegankelijk via een wandelpad dat over het eiland loopt.