Sander Weijers

Msc. Sociologie en Politieke Theorie

Gepubliceerd op 02-02-2016

2016-02-02

Libertarisme

betekenis & definitie

Het libertarisme is een politieke filosofie die wordt gekenmerkt door het streven naar vrijheid door middel van individuele soevereiniteit en non-agressie. Libertariërs leggen de nadruk op het belang van zelfbestuur en vrijwillige samenwerking en zijn dientengevolge voor een zo klein mogelijke overheid.

Een belangrijke beginsel van het libertarisme is het zogenaamde non-agressieprincipe. Dit principe houdt in dat iedereen de vrijheid moet hebben om te doen en laten wat hij of zij wil, zolang er geen geweld wordt gebruikt om iemands persoon of eigendom aan te tasten. Geweld is alleen toegestaan wanneer men zichzelf verdedigd tegen de handelingen van anderen die in strijd zijn met het non-agressieprincipe. Uit het non-agressieprincipe volgt onder andere dat men niet mag stelen en moorden, tenzij dit wordt gedaan als zelfverdediging.

Daarnaast streeft het libertarisme naar een zo klein mogelijke overheid. Een overheid zal individuele vrijheden alleen maar beperken. Een klassieke vergelijking van libertariërs is die van de overheid en de maffia. De overheid legt beslag op persoonlijk bezit door middel van belastingen. Mensen betalen belasting omdat de overheid anders over gaat tot het in beslag nemen van eigendom. Hiermee onderscheidt de overheid zich volgens de meeste libertariërs niet van de maffia, die ook met geweld zal dreigen om beslag te leggen op eigendom. Libertariërs zijn om deze reden voor een overheid die zich alleen maar bezig houdt met het beschermen van eigendomsrechten en voor een volledig vrije-markt economie, waarin men zoveel mogelijk individuele vrijheid heeft.

Critici van het libertarisme stellen dat hulpbehoevende mensen aan hun lot zullen worden overgelaten onder een minimale overheid. De overheid zou zich immers niet meer bezig houden met herverdeling van goederen. Hierdoor zullen sommige mensen, bijvoorbeeld werklozen en arbeidsongeschikt, zijn overgeleverd aan liefdadigheid.