Conclusie betekenis & definitie

Een conclusie is een uiteindelijk besluit, oordeel of bevinding. In onderzoeken wordt altijd afgesloten met een conclusie.

Een conclusie is een bevinding aan het eind van de rit, het is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een onderzoek. "De conclusie van dit onderzoek is dat men meer gaat sporten als de sportschool goedkoper wordt." Het is dus een uiteindelijke bevinding van een onderzoek dat er aan vooraf ging. Het kan ook een besluit betekenen: "Mijn tante kwam tot de conclusie dat er dit jaar geen familiedag wordt georganiseerd." Hier betekent het dus dat de tante besluit om geen familiedag te organiseren. Een ander synoniem van conclusie is oordeel: "Lissa concludeerde dat er beter geen extra personeel aangenomen moet worden dit jaar." Het is dus een oordeel van Lissa, die liever geen extra mensen aanneemt vanwege de financiële situatie bijvoorbeeld. Het werkwoord van het woord conclusie is concluderen, vandaar dat het in dit voorbeeld gebruikt is. Een conclusie komt altijd aan het eind van een document of situatie, meestal na lang onderzoeken, nadenken of overwegingen te hebben gemaakt.