Confessionalisme betekenis & definitie

Confessionalisme is een ideologie waarbij politieke partijen hun mening baseren op religie. In Nederland zijn dit de partijen CDA, ChristenUnie en SGP.

Door de grondwet van 1848 werden de katholieken niet langer als minderwaardige burgers behandeld. De schoolstrijd brak los, waarin de katholieken en protestanten streden voor dezelfde rechten voor bijzondere scholen als voor de openbare scholen. Dit kon alleen bereikt worden als katholieken ook zitting in de regering kregen. Vanaf toen werden er confessionele partijen gesticht. Abraham Kuyper stichtte de eerste partij, de Anti Revolutionaire Partij, in 1878. De confessionele partijen strijden ervoor om politiek en geloof niet langer gescheiden te houden. Zij vinden dat het geloof, de scholen en het gezin het belangrijkste zijn in de samenleving.