Compliment betekenis & definitie

Een compliment is een lovende of vleiende uitdrukking die zowel verbaal als non-verbaal kan worden gegeven.

Complimenten worden verbaal of non-verbaal gegeven als uiting van waardering of een geleverde prestatie. Een compliment is een positieve bekrachtiging en wordt vaak gebruikt als prikkel om gewenst gedrag te herhalen. Een voorbeeld van een verbaal compliment is "Goed bezig" zeggen als iemand een taak tot een goed einde heeft gebracht. Een high five of duim opsteken is een voorbeeld van een non-verbaal compliment.

Sinds 2003 is er jaarlijks op 1 maart de Nationale Complimentendag, waarop men mensen bewust worden gemaakt en worden aanmoedigt om complimenten te geven. Dit initiatief heeft vervolg gekregen in Vlaanderen en Noorwegen. Sinds kort bestaat er ook een "World Compliment Day".

Het woord is ontleend aan Frans compliment ‘lovende uiting’ (1604), dat op haar beurt weer ontleend is aan het Italiaanse complimento en het Spaanse cumplimiento. Cumplimiento betekent ‘overvloed’, een afleiding van het Spaanse werkwoord cumplir ‘(ver)vullen’. Cumplir stamt af van Latijn complēre ‘vullen’.

Andere woorden voor compliment zijn bijvoorbeeld lofuiting, prijzen, vleiende opmerking of pluim.

Gepubliceerd op 01-03-2016