Arousal betekenis & definitie

Arousal is een corticale hersenactivatie voor het verhogen van het bewustzijn of aandacht.

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekte men een gebied in de herse­nen dat be­lang­rijk bleek voor het arousal- of acti­vatieniveau namelijk de 'formatio reticularis' wat gelegen is in de hersenstam en nauw betrokken bij de regulatie van het bewust­zijns­niveau door diffuse activering van de bui­tenste hersendelen, de hersenschors. Deze activering vindt plaats via op­stijgende banen het zogenaamde Ascending Reticular Activating System (ARAS). Er zijn ook verbindingen uit corticale en subcorticale structuren naar de ARAS, die de hersenstam doorgeven wanneer er veranderingen optre­den in de stimulering en een grotere activatie van de hersen­schors nodig is. De afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat corticale activatie of arousal niet een unitair verschijnsel is: er is niet één dimknop.

Er zijn verschillende factoren die ieder op een eigen wijze de complexe activering regelen. Arousal kan betrekking hebben op de seksualiteit, de aandacht en de waarneming. Sympatische arousal kan gezien worden als een vecht- of vlucht­reactie. Verhoogde arousal of prik­kel­baarheid kan bij diverse psychische stoor­nissen voorkomen zoals bij PTSS en andere angststoor­nis­sen.