2019-10-16

Arousal

Engels woord met de betekenis 'lichamelijke opwinding'. In de psychologie wordt het meestal gebruikt om de lichamelijke effecten te beschrijven die veroorzaakt worden door het sympathische zenuwstelsel wanneer dit gevaar constateert. Elke prikkel die onze aandacht trekt, wordt gelijktijdig op twee manieren geïnterpreteerd: via een snelle, automatische route en via een langzame, doordachte route. Om het met een voorbeeld te illustreren: je loopt in de schemering de tuin in en plotseling zie je e...

2019-10-16

arousal

Fysiologische opwinding zoals een verhoogde hartslag, zweten of blozen.

2019-10-16

Arousal

Arousal is een corticale hersenactivatie voor het verhogen van het bewustzijn of aandacht. In de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekte men een gebied in de herse­nen dat be­lang­rijk bleek voor het arousal- of acti­vatieniveau namelijk de 'formatio reticularis' wat gelegen is in de hersenstam en nauw betrokken bij de regulatie van het bewust­zijns­niveau door diffuse activering van de bui­tenste hersendelen, de hersenschors. Deze activering vindt plaats via op­stijgende banen het zoge...

2019-10-16

arousal

arousal - Veel gebruikte Engelse term voor de algemene activiteit van bijvoorbeeld de hersenschors.

2019-10-16

Arousal

Mentale functie die zorgt voor waakzaamheid en alertheid en een zich bewust zijn van de omgeving, zelfbewustzijn.