Procesbelang betekenis & definitie

Het hebben van procesbelang is een voorwaarde voor (inhoudelijke) behandeling van een bezwaar- of beroepschrift. Zonder procesbelang staan geen rechtsmiddelen open tegen een besluit van een bestuursorgaan: De indiener van een bezwaar- of (hoger) beroepschrift moet het beoogde resultaat ook daadwerkelijk kunnen bereiken, want anders heeft inhoudelijke behandeling geen zin.

Voordat een bezwaar- of een beroepschrift inhoudelijk kan worden behandeld, moet het bestuursorgaan / de rechter nagaan of het resultaat dat met de procedure wordt nagestreefd daadwerkelijk kan worden bereikt en het realiseren van dat resultaat voor hem feitelijke betekenis kan hebben. Als de indiener géén procesbelang heeft dan volgt de uitspraak 'niet-ontvankelijk'.

NB. het begrip procesbelang mag niet worden verward met het begrip 'belanghebbende' (art. 1:2 Awb).

Laatst bijgewerkt 06-10-2014