Aggravatie betekenis & definitie

Aggravatie houdt in: Een situatie erger voordoen dan deze in werkelijkheid is.

Aggravatie is een verschijnsel dat voorkomt bij arbeidsongeschikt of ziek geraakte verzekerden. Een verzekerde kan zijn klachten, beperkingen of gedragingen aanzienlijk erger doen voorkomen dan deze in werkelijkheid zijn. Het doel van onjuiste of onvolledige informatieverschaffing kan zijn het verkrijgen van een (hogere) ongevallen-, Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De geaggraveerde klachten of gedragingen kunnen ook voortvloeien uit bepaalde psychische klachten.

Gepubliceerd op 04-05-2015