AGH betekenis & definitie

Iemand is arbeidsgehandicapt (AGH) wanneer hij door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

Een arbeidsgehandicapte kan gebruik maken van bepaalde subsidies, waardoor het voor een werkgever aantrekkelijk(er) wordt om hem in dienst te nemen. De Rijksoverheid stimuleert het dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking (al dan niet onder begeleiding) bij een bedrijf komen te werken. Door middel van positieve (afdrachtverminderingen, de no-riskpolis, vervoersvoorzieningen, meeneembare voorzieningen etc) en negatieve (premieverhogingen, re-integratieplichten, een quotumdreiging etc) re-integratieprikkels probeert de overheid de participatie van arbeidsgehandicapten te bevorderen. Met de komst van de Participatiewet wordt een groot deel van het re-integratietakenpakket van het Rijk (lees UWV) gedecentraliseerd naar gemeenten; zie de Ensie-term 'Arbeidsbeperkt'.

Arbeidsgehandicapt is een term die gold onder vigeur van de Wet REA. De REA is in 2006 ingetrokken. De arbeidsgehandicaptendefinitie uit de REA is echter nog steeds relevant omdat artikel 90 Ziektewet (een overgangsbepaling) dezelfde categorie werknemers - in de praktijk zijn dit vooral (ex-)WAOers - onder de beschermende werking van de zogenaamde 'no-riskpolis' (zie Ensie hierover) brengt.

In 2006 heeft de wetgever de term 'Structureel Functioneel Beperkt' - zie artikel 29b Ziektewet en Ensie voor een definitie - geïntroduceerd; de opvolger van 'Arbeidsgehandicapt'. Onlangs heeft de wetgever door middel van de Participatiewet het Nederlandse re-integratielandschap met alweer een nieuwe term verrijkt ('Arbeidsbeperkt'). Verwarrend.. is geen overdrijving!

Laatst bijgewerkt 19-08-2015