Moreel Esperanto (2007) betekenis & definitie

Moreel esperanto is de titel van een boek, geschreven door Paul Cliteur. Het boek verscheen in 2007.

Paul Cliteur gaat in dit boek op zoek naar een universele moraal die het kan stellen zonder fundering in de religie. Niet omdat religie niet belangrijk is maar juist omdat ze een enorme betekenis heeft in het leven van talloze mensen. Cliteur bespreekt de goddelijke-beveltheorie die richtinggevend is voor de aanhangers van het jodendom, het christendom en de islam, die zich in hun daden en politieke beslissingen laten leiden door de wil van God.

De titel van het boek verwijst naar het spreken over morele aangelegenheden zonder naar een religieuze achtergrond te verwijzen. Dat achterwege laten van een verwijzing naar religie in morele discussies is belangrijk omdat alleen wanneer men dat doet, men andersdenkenden (zowel niet-religieuzen als anders-religieuzen) kan overtuigen.

Laatst bijgewerkt 13-04-2015