Jean Calas betekenis & definitie

Jean Calas (1698-­1762) was een koopman in Toulouse en een overtuigde hugenoot (protestant).

Zijn zoon Lodewijk bekeerde zich tot het katholicisme in 1756. Op 14 oktober 1761 werd zijn andere zoon, Marc­Antoine, bij hem thuis dood aangetroffen. Al snel gonsde het gerucht dat de vader Marc­Antoine had vermoord omdat die zich ook tot het katholicisme wilde bekeren.

Er bestond echter geen enkel bewijs dat vader Calas iets met de moord (waarschijnlijk was het een zelfdoding) te maken had. Toch werd hij op 10 maart 1762 ter dood veroordeeld. Hij werd geradbraakt, gewurgd en nadien verbrand. Zijn bezittingen werden aangeslagen, en zijn dochters en zijn dienstmeid weggenomen bij zijn vrouw en in een klooster gestopt.

Voltaire publiceerde hierop zijn Traité sur la Tolérance waarin hij zich keerde tegen het barbaarse rechtssysteem en tegen het fanatisme van de godsdiensten. Hij pleitte voor de rehabilitatie van Calas, wat drie jaar later ook gebeurde.

Laatst bijgewerkt 17-02-2017