Wat is de betekenis van protestant?

2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

protestant

protestant - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-tes-tant 1. wat met de leer van de kerkhervorming uit de 16-de eeuw te maken heeft ♢ Thelma is van huis uit protestant 1. iemand die protestant is...

Lees verder
2004
2022-07-02
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Protestant

Christen die zich aansluit bij een hervormer, zoals Luther of Calvijn.

1994
2022-07-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Protestant

oorspr.: lutheraan (wegens protest op de Rijksdag van Spiers in 1529), later: iedere hervormde.

1993
2022-07-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Protestant

lid van een christelijk kerkgenootschap na de hervorming ontstaan; hervormde; het protestantisme belijdend

1990
2022-07-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

protestant

protestant - De algemene term voor typen christelijk geloof die zijn ontstaan tijdens de Reformatie. Hoewel de vroegste vormen van protestantisme werden beoefend door de volgelingen van Luther, Calvijn en Zwingli, wordt de term tegenwoordig gebruikt voor de meeste overtuigingen die niet rooms-katholiek of orthodox zijn. Protestanten willen dichter...

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

protestant

m. (.en), (oorspronkelijk) elk van de Duitse lutherse vorsten en steden die protest aantekenden tegen de besluiten van de Tweede Rijksdag te Spiers in 1529; algemene naam voor de leden van die christelijke kerkgenootschappen die ten gevolge van de Reformatie van de 16e eeuw zijn ontstaan; predik, gebruikt en dan overgaand in een bn.: zij zijn pro...

Lees verder
1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Protestant

s., protestant.

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Protestant

(<Lat.), m. (-en), 1. (oorspr.) elk der Duitse Lutherse vorsten en steden die protest aantekenden tegen de besluiten van de Rijksdag te Spiers in 1529; 2. alg. naam voor de leden van die Christelijke kerkgenootschappen die ten gevolge van de Kerkhervorming der 16de eeuw zijn ontstaan; — ook praedicatief en dan overgaand in een bn.: zij...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Protestant

m. Protestanten (oorspr. naam der aanhangers van Luther, die protest aantekenden tegen de besluiten op de rijksdag te Spiers; thans: algemene naam van de leden der christelijke kerkgenootschappen na en door de Hervorming ontstaan; Hervormde).

1916
2022-07-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Protestant

Protestant. - De naam P. voor de Hervormingsgezinden is in Duitschland ontstaan in ’t jaar 1529. Volgens het Rijksdagsbesluit van Spiers in 1526 moesten de Rijksstenden ten opzichte van het Wormser Edict (waarbij Luther en zijn aanhangers veroordeeld waren) zóó handelen, als zij dat voor God en de keizerlijke majesteit meenden te kunnen verantwoord...

Lees verder
1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Protestant

Protestant - m. (-en), algemeene naam der leden van die christelijke kerkgenootschappen, welke ten gevolge van de kerkhervorming der 16e eeuw zijn ontstaan.