Eindtijd betekenis & definitie

Binnen de drie geopenbaarde godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam gelooft men in een Eindtijd, ook wel het Einde der Tijden. In de Bijbel spreekt men van het Armageddon, de ultieme strijd tussen goed en kwaad waarmee de Eindtijd wordt ingezet.

In het evangelie van Mattheus (24: 3­14) staat het als volgt: ‘Toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar – ‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Messias’, en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlog geruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.’

In de islam spreekt men over de Oordeelsdag als het Einde der Tijden. Op die dag gebeurt de uiteindelijke strijd tussen goed en kwaad en zal Jezus weerkeren om de Antichrist te verslaan. Dit geloof in de Eindtijd leidde in de loop van de geschiedenis tot allerlei vormen van apocalyptisch denken.

Bekend zijn de Getuigen van Jehova die het Armageddon voorspelden voor 1874, later in 1878, in 1881, in 1914 en in 1925. Nog later voorspelden ze het einde der tijden in 1975. Toen er dat jaar niets gebeurde, schoven ze de Eindtijd verder door naar de toekomst zonder een exact jaartal te vermelden.

Laatst bijgewerkt 15-02-2017