Arkzoekers betekenis & definitie

Arkzoekers zijn doorgaans evangelische christenen die het verhaal over de ark van Noah zoals verteld in het boek Genesis van het Oude Testament, voor waar aannemen. In het zesde hoofdstuk gaat het over de zondvloed.

Volgens de berekening van James Ussher zou die heb­ben plaatsgevonden in 2348 v.o.t. God gaf Noah de opdracht om een boot te maken die driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog moest zijn. Daarin moest hij van alle levende wezens één paar opnemen, telkens een mannetje en een wijfje, zodat ze de zondvloed zouden overleven. Wie heeft die ark gebouwd? Noah en zijn gezin? Noah was zeshonderd jaar (sic) toen de vloed begon waarna het hele aardoppervlak overstroomde. Verder zouden minstens twee exemplaren van alle diersoorten meegereisd

Er zijn zowat één miljoen diersoorten waaronder alleen al 4.000 verschillende zoogdieren. Hoe die in die ruimte zouden gepast hebben is een raadsel, laat staan waar men het voedsel voor hen kon opbergen om 150 dagen te kunnen overleven, want zolang duurde het voor het water weer begon te zakken. Alleen al de hoeveelheid eten om de twee olifanten dagelijks te voeden, moet enorm geweest zijn. Dan is er nog de vraag wie de voeding gaf, wie de stallen kuiste en wat men met de uitwerpselen deed? En wat met de zoetwatervissen? Gingen die mee in aquariums? Want in zout water konden ze niet overleven. En waar moeten we heen met de dinosauriërs of bestonden die toen nog niet?

Na 150 dagen strandde de ark op een bergketen, waarna Noah, zijn familie en de dieren naar buiten trokken en de aarde opnieuw bevolkten. Volgens arkzoekers is de ark van Noah op 5 mei 2348 voor Christus gestrand op de Ararat, met 5.137 meter de hoogste en grootste berg van Turkije, vlakbij de grens met Armenië en Iran.

Laatst bijgewerkt 15-02-2017