Ammonieten betekenis & definitie

De Ammonieten waren een volk dat de God Moloch vereerden. De God Moloch was een semitische god die rond de zeventiende eeuw voor onze tijdsrekening werd vereerd en bekend stond om zijn enorme wreedheid.

Moloch werd vereerd in de buurt van Jeruzalem en kreeg ook mensenoffers. De vereerders van Moloch lieten hun kinderen verbranden of door vuur lopen om te laten zien hoe toegewijd zij waren aan de wrede god. Ouders die weigerden hun kinderen hiervoor af te staan, werden zelf gedood. Moloch werd vereerd door een volk dat bekend staat als de Ammonieten. Hij wordt afgebeeld met het hoofd van een stier en uitgestrekte armen die de kinderen in ontvangst nemen.

In Levicitus 20:2 valt te lezen wat de Heer aan Mozes opdraagt dat gedaan moet worden met mensen die hun kinderen aan Moloch offeren. ‘De Heer zei tegen Mozes: “Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israël woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen.”’ Moloch wordt ook genoemd in het boek 1 Koningen 5:7 waar wordt gesteld dat één van de gronden voor Salomo’s ontrouw was dat hij in de buurt van Jeruzalem een offerplaats liet maken ter ere van Moloch, ‘de gruwelijke god van de Ammonieten’. Verder had Salomo een aantal Ammonietische vrouwen. Die vreemde vrouwen ver­leidden Salomo tot aanbidding van de Ammonietische goden (1 Kon. 11:57)

De Ammonieten voerden vele oorlogen met de Israëlieten. In de 10de eeuw leden ze een grote nederlaag te ­ gen koning David, die hen vervolgens in werkkampen opsloot. Later gingen zij op in het Romeinse Rijk. In het Oude Testament vinden we de namen Moloch, god van de Ammonieten.

Laatst bijgewerkt 15-02-2017