Het voorm. raadhuis in Sint Maarten betekenis & definitie

(Hoge Buurt 7) is een tweelaags pand met balkon, gebouwd in 1910-'11 in late neorenaissance-stijl. Ernaast staat het kleine voorm. Witte Kruisgebouw (Hoge Buurt 5; circa 1900).

Gepubliceerd op 30-05-2017