Het voorm. raadhuis in Sint Maarten betekenis & definitie

(Hoge Buurt 7) is een tweelaags pand met balkon, gebouwd in 1910-'11 in late neorenaissance-stijl. Ernaast staat het kleine voorm.

Witte Kruisgebouw (Hoge Buurt 5; circa 1900).