De Herv. kerk in Durgerdam betekenis & definitie

(Durgerdammerdijk 76) is een zaalkerk uit 1840 met dakruiter en door lisenen gelede zijmuren. De in 1867 gepleisterde voorgevel bevat mogelijk nog resten van de oude kerk uit 1642. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1646), een doophek (circa 1650), drie koperen kronen (1664-'67) en een scheepsmodel (tweede helft 17de eeuw). Afkomstig uit de Herv. kerk te Drunen is het door J.J. Vool gebouwde kabinetorgel (circa 1815, geplaatst 1991).

Gepubliceerd op 26-05-2017