De Herv. kerk in Dirkshorn betekenis & definitie

(Raadhuisstraat 5) is een recht gesloten kerk met een ingebouwde consistoriekamer en een geveltoren met achtzijdige lantaarn, frontalen en naaldspits. Dit eclectische gebouw met gepleisterde neogotische details kwam in 1868 tot stand naar ontwerp van B. Meister, ter vervanging van een kerk uit 1659. Tot de inventaris behoren een vroeg-17de-eeuwse preekstoel en een door L. Ypma gebouwd orgel (1870).

Gepubliceerd op 26-05-2017