De Herv. kerk in Egmond aan den Hoef betekenis & definitie

(Slotweg 19) is een eenbeukige kerk met een vijfzijdig gesloten koor, enkele kapellen en een houten vieringtoren. Deze kerk, die als slotkapel diende, verrees vermoedelijk in 1430 ter plaatse van een afgebrande 13de-eeuwse kapel en werd in 1480 vergroot.

Na de verwoesting in 1574 volgde herbouw in 1633-'34 met gebruik van het oude koor. De zijkapellen bevatten dienstruimten en in de vieringtoren hangt een door Jan Verbruggen gegoten klok (1750).

De kerk is gerestaureerd in 1912-'13 (P.N. Leguit) en in 1966.Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken. Tot de inventaris behoren wapenglazen geschonken door de Staten van Holland en enkele steden, een preekstoel met dooptuin en een herenbank van de familie Van Vladeracken (alles circa 1635). Het door Bakker & Timmenga gebouwde orgel (1898) komt uit de Geref. kerk te Wirdum (Fr). Verder zijn er grafzerken voor Jan II van Egmond († 1451), de Drentse predikant en geschiedschrijver Johannes Picardt († 1670) en de Amsterdamse burgemeester Nicolaas Witsen († 1717) met marmeren epitaaf.