De Herv. kerk in Beets betekenis & definitie

(Beets 51) is een eenbeukige kruiskerk met driezijdig gesloten koor en een houten dakruiter. Het laatgotische schip stamt uit de eerste helft van de 15de eeuw, transept en koor volgden in de tweede helft van die eeuw. Het zuidtransept heeft men in de 17de eeuw vernieuwd. De mogelijk in oorsprong 17de-eeuwse dakruiter bevat een door Pieter en Fran├žois Hemony gegoten klok (1650). De kerk is verbouwd in 1873 en gerestaureerd in 1961.

Het interieur wordt gedekt door een beschilderd tongewelf uit de 17de eeuw. Toen heeft men ook de kerkruimte met een houten wand in twee ruimten opgedeeld. Tot de inventaris behoren een preekstoel (1655), een doophek (1680) met twee koperen doopbogen, twee koperen lessenaars (18de eeuw), twee psalmborden (circa 1650) en een door P. Flaes gebouwd orgel (1868).

Gepubliceerd op 26-05-2017