De Herv. kerk in Bennebroek betekenis & definitie

(Binnenweg 67) is een classicistische zaalkerk met driezijdig gesloten korte zijden, een ingangsportaal en een forse houten klokkentoren. Na twee afgekeurde ontwerpen liet Adriaan Pauw door Pieter Post een derde ontwerp maken (1644).

Bij een bouwstop in 1655 waren de fundamenten en de grafkelder gereed. Onder toezicht van Adriaan Dortsman werd de kerk in 1679-'82 voltooid. Wellicht is het ingangsportaal zijn ontwerp. De na brand in 1955 herbouwde klokkentoren (mogelijk uit 1815) bevat een carillon uit 1922 en heeft een windwijzer in de vorm van een pauw. Het interieur wordt gedekt door een tongewelf en is voorzien van hoekpijlers en toskaanse zuilen. Van het mogelijk door Dortsman ontworpen meubilair (1682) werd de preekstoel vervaardigd door Hendrick Gerritsz Schut met drie door Barent Rijsenbeeck gesneden panelen.

Het doophek heeft twee opengewerkte koperen deuren met het monogram van Adriaan Pauw. Van het door Christiaan Müller gebouwde orgel (1742) zijn de met een pauw bekroonde kast en het frontpijpwerk behouden. In 1976 is als aanvulling een instrument uit circa 1700 aangekocht uit Jubbega (Fr). Op het kerkhof bevindt zich het grafmonument voor het anti-revolutionaire kamerlid ds. A.S. Talma († 1916), vervaardigd door D. Wolbers in 1918 (gerestaureerd 1948). De bronzen grafsculpturen van een jonge en een oude arbeider verwijzen naar de door hem ingediende Arbeidswet van 1911.

Gepubliceerd op 26-05-2017