De Herv. kerk in Barsingerhorn van Haringhuizen in Barsingerhorn betekenis & definitie

(Dorpsstraat 5), gelegen ten zuidwesten van Barsingerhorn, was oorspronkelijk gewijd aan St. Willibrordus. Op een terp verrees deze eenbeukige laat-gotische kerk rond 1470 met de twee onderste torengeledingen. In de toren hangt een door Steven Butendiic gegoten klok (1475).

Een in 1633 aangebouwde noordbeuk werd in 1808 gesloopt; het in 1799 (eveneens) door Engelse troepen beschadigde koor volgde in 1842. Mogelijk kreeg de toren toen de derde geleding met ingesnoerde spits. De nissenversiering van de tweede torengeleding hoort bij het herstel in 1910. Bij een restauratie in 1977 zijn kerk en toren geheel ontpleisterd. Het interieur wordt gedekt door een 19de-eeuws houten tongewelf en heeft aan de noordzijde nog zuilen met lage lijstkapitelen uit 1633. Tot de inventaris behoren een priesterzerk (1564), een preekstoel en doophekrestanten (1654) en een tekstbord met versregels van ds. L. Hondius (1663). Sinds 1983 bezit de kerk een uit de parochiekerk van Wenthworth (GB) afkomstig orgel (1842), waarschijnlijk gebouwd door F. Jones.

Gepubliceerd op 26-05-2017