Asbestose betekenis & definitie

Asbestose is een longaandoening waarbij de longen worden aangetast door de inademing van asbest deeltjes. Vroeger werd in sommige bedrijfstakken veel asbest gebruikt, waardoor asbestose als een beroepsziekte wordt gezien. Tegenwoordig is het gebruik van asbest streng aan banden gelegd en wordt rekening gehouden met de negatieve gevolgen ervan.

Asbestose ontstaat door langdurige blootstelling aan vrijgekomen deeltjes asbest of door een kortstondige, zeer heftige blootstelling van asbest, zoals bij een explosie. Personen met asbestose zijn zeer kortademig, hebben moeite met lichamelijke inspanning en hebben veel pijn in de borst. Daarnaast zal iemand met asbestose veel hoesten. In het geval dat men voor een langere tijd asbest deeltjes heeft ingeademd, kan na vele jaren asbestose ontstaan. Het komt voor dat men in de tussentijd geen enkele klachten heeft. In sommige gevallen kan asbestose uiteindelijk tot dodelijke longkanker leiden.

Voor een lange tijd werd asbest in diverse sectoren gebruikt, zoals bij bouw- en isolatiebedrijven. Vanaf 1970 groeide de aandacht voor de eventuele negatieve gevolgen van langdurige blootstelling aan asbest en in 1993 werd het bij wet verboden om asbest te verwerken in bouwprocessen of om asbest op te slaan.

Hoewel er tegenwoordig vrijwel geen gebruik meer van asbest wordt gemaakt, tenzij onder veilige omstandigheden, zijn er in Nederland tal van personen die nu last hebben van asbestose door hun vroegere werk. Wanneer dit werk minder dan dertig jaar geleden heeft plaats gevonden, kan men de werkgever aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, aangezien het juridische proces hieromtrent zeer lang duurt en personen die aan asbestose of een andere vergelijkbare aandoening lijden niet die tijd hebben. Slachtoffers van asbestose kunnen voor bemiddeling terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016