Redactie Ensie

Letselschade begrippen omschreven

Gepubliceerd op 28-01-2016

Belangenbehartiger

betekenis & definitie

Een belangenbehartiger is iemand die, met name financiële, belangen van een persoon behartigt die dit zelf niet meer wil of kan. Voor sommige mensen met letselschade is het lastig om zelf een aansprakelijkstelling of een schadeclaim in te dienen. Een belangenbehartiger kan hierbij van dienst zijn.

Voor veel slachtoffers van letsel- of andere schade kan het zeer vermoeiend of frustrerend zijn om op te komen voor een vergoeding van de schade. In dit soort gevallen kan het nuttig zijn om een belangenbehartiger in te schakelen. Een belangenbehartiger kan helpen bij het indiceren van de opgelopen schade en de eventueel daarbij horende schadevergoeding en zal in plaats van het slachtoffer hierover onderhandelen met de verzekeraar. Voor mensen die door een handicap of ziekte moeite hebben het met hervatten van hun dagelijks leven, kan een belangenbehartiger van grote dienst zijn.

Een belangenbehartiger kan via verschillende wegen worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld via de rechtsbijstandsverzekering of via een advocaat die gespecialiseerd is in letselschade. Daarnaast kan een belangenbehartiger voor verschillende doeleinden worden ingeschakeld, zoals een arbeidsconflict, een medische fout of een bedrijfsongeval, waarbij de schade is aangebracht door iemand anders. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer een conflict aan gaat met zijn of haar werkgever over arbeidsomstandigheden of -voorwaarden, kan een belangenbehartiger zorgen dat de werknemer krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Belangenbehartigers dienen te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, zoals het lidmaatschap van een beroepsvereniging. Wanneer men een belangenbehartiger inschakelt voor bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kan het zijn dat er een conflict ontstaat met de belangenbehartiger over de vergoeding of over de hoogte van de rekeningen. In dat geval kan men naar een beroepsvereniging stappen om bezwaar aan te tekenen tegen de betreffende belangenbehartiger.