Arbeidsongeval betekenis & definitie

Men spreekt van een arbeidsongeval wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden op de weg naar of op de werkplaats. Dit kan op elke plek zijn waar werkzaamheden plaatsvinden, zoals een bouwterrein, een loods of kantoor. Werkgevers zijn verplicht om bedrijfsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname te melden bij de inspectie SWZ.

Op allerlei manieren kan op de werkplaats een ongeluk plaatsvinden. In sommige gevallen leidt dit tot blijvend letsel of ziekenhuis opname voor het slachtoffer. In zulke gevallen gaat het om een arbeidsongeval en is de werkgever verplicht om dit te melden bij de inspectie SWZ. Ook in geval van overlijden van het slachtoffer is de werkgever verplicht dit te melden. Bij een arbeidsongeval dient de plek waar het ongeval heeft plaatsgevonden niet te worden aangetast.

Bij een onderzoek naar een arbeidsongeval door de inspectie SWZ wordt, indien mogelijk, het slachtoffer, collega’s van het slachtoffer en de werkgever ondervraagd. De werkgever is verplicht volledige samenwerking te verlenen. Het doel van het onderzoek is om de aanleiding van het arbeidsongeval te achterhalen en te onderzoeken of deze aanleiding te maken had met overtreding van arbeidsomstandigheden- en voorwaarden. In principe heeft de werkgever een zorgplicht over de werknemer, wat de veiligheid van laatstgenoemde moet garanderen. Wanneer een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden en een werkgever kan aantonen dat hij of zij de zorgplicht heeft nageleefd, zal hij of zij hiervoor niet worden bestraft. In de praktijk blijkt dit erg lastig, aangezien de meeste ongevallen worden voorkomen door deze zorgplicht. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het slachtoffer van het arbeidsongeval bewust roekeloos heeft gehandeld, zal de inspectie SWZ concluderen dat de werkgever op geen enkele manier schuldig was aan het ongeval.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016