Valerius Harpocration betekenis & definitie

Valerius Harpocration - Oud-Grieksch grammaticus of philoloog, uit de 2e eeuw, wiens bewaard „Lexicon der Tien Redenaars” een zeer belangrijk commentaar is op de Attische redenaars en een der voornaamste bronnen onzer kennis van het Attische recht en rechtswezen. V. Pottelbergh Uitg. : door Bekker (1833) en Dindorf (1853).