The Life of St. Guthlae betekenis & definitie

The Life of St. Guthlae - Een van de vroegste Christelijke gedichten in het Angelsaksisch, vroeger toegeschreven aan → Cynewulf. Naar het Lat. proza van Felix, monnik uit Mercia.

De innemende figuur uit het origineel (als St. Franciscus volgen hem de dieren, die hij liefheeft, op zijn pad) lijdt aanmerkelijk in het te rhetorische gedicht. F.

Visser
Lit.: C. W.

Kennedy, The Poems of Cynewulf (1910).