Samuel coronel sr betekenis & definitie

Samuel coronel sr - Ned. geneesheer; * 1827 te Amsterdam, ✝ 1872 te Leeuwarden. Verdienstelijk arts, wetenschappelijk publicist, pionier op soc.-hygiënisch gebied.

Toen hier nog niets gedaan werd ten bate van het leven en gezondheid der arbeiders, zocht C. verband tusschen hun physieken toestand en hun beroep. Hij onderzocht vooral de diamantarbeiders te Amsterdam en de Zecuwsche calicotwevers, zoodat slechts van deze arbeiders (ca. 1860) de physieke geaardheid goed bekend is.

Lit.: Nieuw Ned. Biogr. Wbk. (IV); Brugmans, De arbeidende klasse in de negentiende eeuw (21929, 167 vlg.). Verberne Coronella → Colubrinae.