N.S.B betekenis & definitie

Afk. van ➝ Nationaal-socialistische beweging (in Nederland).