Eannadoe betekenis & definitie

of Eannatoem Soemerisch vorst van Lagasj (ca. 2750 v. Chr.), blijkens zijn nagelaten inschriften een succesvol krijger.

Ook als uiting van primitieve kunst zijn vooral de brokstukken van zijn zgn. „valkenstele”, waarop een afbeelding en beschrijving van zijn overwinningen, belangrijk. Simons