Earl betekenis & definitie

Engelsche adellijke titel, sedert de 11e eeuw gebruikt als correspondeerende aan het Lat. comes en Ned. graaf. Als vrouwelijke titel staat daarnaast, countess, aan het Fransch ontleend en gebruikt sedert de 12e of 13e eeuw.

De titel count wordt sedert de 16e eeuw uitsluitend gebruikt voor niet-Engelschen grafelijken adel. Pompen John Earle Engelsch schrijver; * 1601, ✝ 1665. Fellow van een college in Oxford; gaf in 1628 uit: Microcosmographie, or a Peece of the World discovered in Essayes and Characters, een verzameling van korte, kernachtige karakteren zedenschetsen in den trant van Joseph Hall (1608) en sir Thomas Overbury (1614).

Deze literaire portretkunst in precieus verzorgd proza heeft den roman helpen voorbereiden. E. genoot later de gunst van Karel II en werd tot Anglicaansch bisschop gewijd in 1662. Pompen Early English Aldus wordt in het bijzonder de vroeg-Gotische periode der Engelsche bouwkunst genoemd (1175—1250).