Collectief individualisme betekenis & definitie

Collectief individualisme is eigen identiteit koesteren in het besef cultuur te delen. Ik ben omdat wij zijn. Collectief individualisme is de unieke persoon in een symbolisch geordende leefwereld. Onder dieren is collectief individualisme ieder voor zich in wisselwerking met na-apen.

In de notie van collectief individualisme verwijst collectief naar leefwerelden en individualisme naar de zuiver rationele, puur zichzelf bepalend individualist. Leefwerelden zijn werelden zoals mensen die beleven door aan dingen betekenis te geven en daaraan waarden toe te kennen. Zo’n leefwereld omvat meer dan de objectief neutraal waarneembare naturalistische wereld. De leefwereld omvat zelfs meer dan het wetenschappelijk gedefinieerd atomair heelal.

Gewoonten van vrienden en kennissen dragen bij aan singulariteit, ieders unieke super-individuele identiteit, bijzonderheid, eigenaardigheid of onhebbelijkheid. We delen verbondenheid. Onze menselijkheid is verwikkeld (ubuntu). Zelfs hyper-individualisten worden vroeg of laat door hun omgevende leefwereld aangesproken. Door anderen in de gemeenschap of door de natuur. Door bijvoorbeeld verre bergen, opkomende zon of smeltende ijsschotsen.

Anders gezegd: collectieve individualiteit is ieder op zich plus ritualisering van wat anderen in je omgeving horen, zien en uit gewoonte doen. Naar analogie van de spelende mens (homo ludens) is collectief individualisme het na-apend rituele dier (= individu) dat in een symbolisch geordend wereld (= collectiviteit) leeft. Voorbeelden van collectief individualisme variëren van het geleidelijk verworven waardesysteem dat de positie van het individu binnen sommige Afrikaanse gemeenschappen reguleert (ubuntu) tot het spel van studenten binnen corporaties en tot heel veel meer.

Collectief individualisme is in de Westerse wereld van toenemende betekenis. Zo kan binnen een postmoderne leefwereld iemand eenzaam zijn maar hij of zij is nimmer alleen 100% op zich zelf aangewezen. Ook in een hyper individualistische leefwereld is en blijft de betekenis van het sociale ritueel groot.

Laatst bijgewerkt 26-03-2019