Collectief individualisme betekenis & definitie

Collectief individualisme is eigen identiteit benadrukken zonder te beseffen hoeveel cultuur iedereen deelt. Collectief individualisme is de unieke persoon in een symbolisch geordende leefwereld. Onder dieren is collectief individualisme ieder voor zich in wisselwerking met na-apen.

In de notie van collectief individualisme verwijst collectief naar leefwerelden en individualisme naar de zuiver rationele, puur zichzelf bepalend individualist. Leefwerelden zijn werelden zoals mensen die beleven door aan dingen een geïncarneerde of via reïficering betekenis te geven en stuk voor stuk daaraan waarden toe te kennen. Zo’n leefwereld omvat dus meer dan de objectief neutraal waarneembare naturalistische wereld. De leefwereld omvat zelfs meer dan het wetenschappelijk gedefinieerd atomair heelal.

Gewoonten van vrienden en kennissen dragen bij aan singulariteit, ieders unieke super-individuele identiteit, bijzonderheid, eigenaardigheid of onhebbelijkheid. Hyper-individualisten worden vroeg of laat door hun omgevende leefwereld letterlijk bijvoorbeeld aangesproken. Maar let op: ook een steenhard object kan in figuurlijke zin iemand aan-spreken (!). Zoals metaforisch aangesproken door het zicht op verre bergen. Of door de opkomende zon ontroerd worden of door smeltende ijsschotsen aangedaan zijn.

Anders gezegd: collectieve individualiteit is ieder voor zich plus ritualisering van wat anderen in je omgeving horen, zien en doen. Naar analogie van de spelende mens (homo ludens) is collectief individualisme het na-apend rituele dier (= individu) dat in een symbolisch geordend wereld (= collectiviteit) leeft. Voorbeelden van collectief individualisme variëren van bloemenhandelaren op de veiling in Rijnsburg, het spel van studenten binnen corporaties, voetbalsupporters tot heel veel meer.

Collectief individualisme is in de Westerse wereld van toenemende betekenis. Zo kan binnen een postmoderne leefwereld iemand eenzaam zijn maar hij of zij is nimmer alleen 100% op zich zelf aangewezen. Ook in een hyper individualistische leefwereld is en blijft de betekenis van het sociale ritueel groot.