Erosie betekenis & definitie

Slijtage of aantasting (van bijvoorbeeld een dijk of een oever*) door wind, water en lucht.