Europese Kaderrichtlijn Water betekenis & definitie

Rijnland werkt samen met gemeenten, provincie, collega-waterschappen en belangenorganisaties aan de verbetering van de waterkwaliteit. In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het oppervlaktewater (het water in sloten, beken en rivieren) en het grondwater in de toekomst aan strenge normen voldoen. Hiervoor stellen de organisaties samen een plan op dat in 2009 klaar moet zijn. Uiteindelijk moet in 2015 de waterkwaliteit op orde zijn.