Emissie betekenis & definitie

De uitstoot van gassen, vloeibare en vaste stoffen naar lucht, water of bodem, door fabrieken, voertuigen, enz.