Capaciteit betekenis & definitie

Capaciteit - bekwaamheid, geschiktheid, ook werkvermogen (b.v. van machines).