Betaling ter eere betekenis & definitie

Betaling ter eere - wanneer de betrokkene van een wissel weigert dezen te betalen kan het zijn, dat de trekker, hij voor wiens rekening getrokken is, de nemer of een der endossanten aan een derden last geeft, den wissel te betalen, omdat het zijn crediet zou schaden als een wissel, waarop zijne handteekening voorkomt, niet werd gehonoreerd. Een derde kan ook ter wille van een der bovengenoemde personen betalen. Deze betaling noemt men betaling ter eere.